SMA Bahasa Daerah: Pertanyaan, Jawaban, Latihan Soal & Pembahasan

Urutkan

Radya W

Ditanya 2 hari yang lalu

Tembung camboran yaiku?

2

Dyna N

Ditanya 2 hari yang lalu

Sarah meminjam uang di koperasi simpan pinjam sebesar Rp 500.000,00 dengan sistem bunga runggal sebesar 7% perbulan.uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 bulan besar bunga yang harus sarah bayarkan adalah

Aisyah K

Ditanya 2 hari yang lalu

Anu pangheulana diucapkeun ku panata acara nyaeta

Athiyah N

Ditanya 3 hari yang lalu

Tembung njanur gunung tegese

Ditanya 4 hari yang lalu

Apa kang njalari Kurawa tansah kepingin nyirnakake Pandhawa

Ilyjm I

Ditanya 4 hari yang lalu

Wacanen teks crita wayang ing ngisor iki! KarnaGugur Adipati Karna madeg senapati bala Kurawa ing perang Baratayuda sawise Durna gugur. Adipati Karna ngadeg ning kreta kang dikusiri dening Prabu Salya. Ing pasukane Pandawa, Arjuna madeg dadi senapati kanthi kusire Prabu Kresna. Ing pabaratan, Adipati Karna perang tandhing lawan Arjuna. Kelorone padha-padha ngetokna kasektene lan ngetokna kabeh gaman sing diduweni. Perang tandhing kang rame nganti tekan wayah sore. Rodha kretane Suryaputra keblusuk ning beletan. Adipati Karna banjur mudhun saka kreta lan njunjung rodane. Emane usahane siya-siya, malah rodhane tambah jero. Sri Kresna kang dadi kusire Arjuna banjur ngongkon supaya Arjuna manah Karna sing lagi njunjung rodha kreta. Karna sing meruhi Arjuna arep ngetokna panahe, rumangsa was-was. Mula banjur arep ngrapal mantra, ning ora ana sijia sing kemutan. Kanthi rasa mangu-mangu pungkasane Arjuna manut karo prentahe Kresna lan nguculna panah. Karna sing esih durung bisa ngetokna kasektene maneh, kena panahe Arjuna. Sirahe Karna ngglundhung ing palagan. Karna mati ing paprangan mbelani Kurawa. Karna tetep mbelani Kurawa senajan ngerti tumindake Kurawa ora bener, amarga Karna kepengin males sihe Duryudana sing wis ndadekna dheweke adipati ing Negara Awangga. Apa pesen moral kang bisa dijupuk saka crita wayang kasebut?

Fadhly A

Ditanya 4 hari yang lalu

Serat Wedhatama katujokake marang ... A. Sapadha-padha B. Wong cilik dugi wong kang nginggil C. Wong enom D. Wong tuwa E. Wong nginggil

Excel A

Ditanya 4 hari yang lalu

Sapa ta asma ibu lan ramane pangeran Diponegoro

Fikria A

Ditanya 5 hari yang lalu

Negesi tembung kanthi ngothak-athik wancahan wandane supaya gathuk lan mathuk diarani ... .

12

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Fitur Roboguru

Topik Roboguru

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2022 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia