SMP Bahasa Daerah: Pertanyaan, Jawaban, Latihan Soal & Pembahasan

Urutkan

Sherina S

Ditanya 6 jam yang lalu

“Kala wingi kula ngendika dhateng Pak Barjo bilih kula badhe sowan piyambakipun.” Tembung kang KURANG TREP miturut unggah-ungguhing basa ing ukara ing ndhuwur yaiku…. a. Wingi b.Sowan c.Ngendika d.Piyambakipun

2

Nirmala S

Ditanya 4 hari yang lalu

contoh pranata adicara bahasa Jawa lengkap dengan strukturnya!

Ditanya 6 hari yang lalu

Tuladhane tembung entar

Nabila F

Ditanya 6 hari yang lalu

karangan persuasi isine Babagan

Febrina F

28 November 2022 14:17

Jieun biantara, témana: “rék nyingharepan UAS/PAS Semester Ganjil”. Minimal opat paragraf!

Karwiyah R

28 November 2022 12:37

Ing ngisor iki nggambarake kapribadene gajah mada,kajaba....

Vella V

24 November 2022 02:37

gawekke atur atur wilujengan mitoni

Jas J

21 November 2022 03:30

naon nu kudu ngaronjat tina gelar ibu kota buku sajagat

Daniel N

19 November 2022 03:51

Dinas kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul ngadani sarasehan magepokan klawan prastawa sejarah rikala adege Kabupaten Bantul tanggal 20 Juli 1831 kanthi tema "perjuangan masarakat Bantul biyen lan saiki" kabuka dening Wakil Bupati Bantul Joko B Purnomo,mapan ana ing gedhung olah raga kalurahan Guwosari, Pajangan nalika dina Selasa (24/8) minggu kapungkur. (DL no 18, Tahun LI) Miturut pawarta ing dhuwur adege Kabupaten Bantul wis... tahun. A. 190 B. 191 C. 192 D. 193

12

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Fitur Roboguru

Topik Roboguru

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2022 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia